Các Tình Huống Đỗ Xe Sai Luật Và Mức Phạt Mà Tài Xế Cần Biết

  • 24-02-2017
  • |
  • Lượt xem: 5.422

Theo Nghị định 46 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, việc đỗ xe không đúng quy định sẽ chịu mức phạt từ 300.000 đến 1.200.000 vietnam đồng

Các Tình Huống Đỗ Xe Sai Luật Và Mức Phạt Mà Tài Xế Cần Biết

Theo Nghị định 46 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, việc đỗ xe không đúng quy định sẽ chịu mức phạt từ 300.000 đến 1.200.000 vietnam đồng

Các Tình Huống Đỗ Xe Sai Luật Và Mức Phạt Mà Tài Xế Cần Biết

Các Tình Huống Đỗ Xe Sai Luật Và Mức Phạt Mà Tài Xế Cần Biết
Các Tình Huống Đỗ Xe Sai Luật Và Mức Phạt Mà Tài Xế Cần Biết