Lái Xe Có Nồng Độ Cồn Vượt Quá Quy Định Bị Phạt Lên Đến 18 Triệu Đồng

  • 06-02-2017
  • |
  • Lượt xem: 954

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, nếu các bác tài điều khiển phương tiện giao thong khi trong người có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép thì sẽ bị phạt thấp nhất 2 triệu đồng, cáo nhất là 18 triệu đối với xe ô tô, từ 1 triệu tới 4 triệu đối với người đi xe gắn máy và bị tước giấy phép lái xe (GPLX) từ 1 đến 6 tháng.

Lái Xe Có Nồng Độ Cồn Vượt Quá Quy Định Bị Phạt Lên Đến 18 Triệu Đồng

 
Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, nếu các bác tài điều khiển phương tiện giao thông khi trong người có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép thì sẽ bị phạt thấp nhất 2 triệu đồng, cáo nhất là 18 triệu đối với xe ô tô, từ 1 triệu tới 4 triệu đối với người đi xe gắn máy và bị tước giấy phép lái xe (GPLX) từ 1 đến 6 tháng.
 
Cụ thể Nghị định quy định như sau:
 
a) Theo
Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, đối với người điều khiển, người ngồi trên xe ôtô và các loại xe tương tự xe ôtô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ:
- Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở chịu mức phạt 2-3 triệu đồng. Tước bằng lái xe 1-3 tháng.
- Vượt quá 50-80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25-0,4 miligam/lít khí thở thì bị phạt 7-8 triệu đồng. Tước bằng lái xe 3-5 tháng.
- Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở sẽ bị phạt 16-18 triệu đồng. Tước bằng lái xe 4-6 tháng.

Lái Xe Có Nồng Độ Cồn Vượt Quá Quy Định Bị Phạt Lên Đến 18 Triệu Đồng

 

Lái xe có nồng độ cồn trong máu và trong khí thở vượt quá mức quy định đều bị phạt


b) Theo Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, đối với người điều khiển, người ngồi trên xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ:

Lái Xe Có Nồng Độ Cồn Vượt Quá Quy Định Bị Phạt Lên Đến 18 Triệu Đồng
- Phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong
máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/lít khí thở. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.
- Phạt tiền từ 3.000.000 đến 4.000.000 đồng với người điều khiển xe thực hiện một trong các vi phạm sau đây: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng.