Ngân hàng sẽ cấp giấy biên nhận thế chấp cho chủ xe để "đối phó" với CSGT

  • 04-09-2017
  • |
  • Lượt xem: 1.477

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc cấp giấy biên nhận thế chấp dành cho chủ phương tiện đang thế chấp giấy tờ gốc tại ngân hàng.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, đơn vị này đã ban hành văn bản hướng dẫn việc cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước có yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận thế chấp phải có trách nhiệm cấp cho bên thế chấp 1 bản gốc giấy biên nhận thế chấp khi nhận thế chấp phương tiện giao thông cho chủ phương tiện sử dụng.

Trường hợp khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ được bảo đảm bằng phương tiện giao thông, việc cấp Giấy biên nhận thế chấp do TCTD nhận thế chấp và bên thế chấp thỏa thuận.

Thời gian cấp giấy biên nhận thế chấp này không quá 7 ngày kể từ ngày TCTD nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đối với trường hợp cấp mới; hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên thế chấp đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại giấy biên nhận thế chấp.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, đơn vị này đã ban hành văn bản hướng dẫn việc cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước có yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận thế chấp phải có trách nhiệm cấp cho bên thế chấp 1 bản gốc giấy biên nhận thế chấp khi nhận thế chấp phương tiện giao thông cho chủ phương tiện sử dụng.

Trường hợp khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ được bảo đảm bằng phương tiện giao thông, việc cấp Giấy biên nhận thế chấp do TCTD nhận thế chấp và bên thế chấp thỏa thuận.

Thời gian cấp giấy biên nhận thế chấp này không quá 7 ngày kể từ ngày TCTD nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đối với trường hợp cấp mới; hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên thế chấp đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại giấy biên nhận thế chấp.

Ngân hàng sẽ cấp giấy biên nhận thế chấp cho chủ xe để

Chủ phương tiện có xe thế chấp sẽ được cấp giấy biên nhận. Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo văn bản này, thời hạn hiệu lực của giấy biên nhận thế chấp do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực của hợp đồng thế chấp. Đồng thời, văn bản mới cũng quy định rõ việc cấp đổi giấy biên nhận thế chấp. Cụ thể, giấy biên nhận thế chấp sẽ được cấp lại trong trường hợp bị hư hỏng hoặc khi cần thay đổi thông tin trên Giấy biên nhận thế chấp.

Ngoài ra, việc cấp lại Giấy biên nhận thế chấp được thực hiện trong hai trường hợp là khi có thỏa thuận thay đổi thời hạn thế chấp hoặc khi mất Giấy biên nhận thế chấp.

Trường hợp TCTD nhận thế chấp và bên thế chấp có thỏa thuận thay đổi thời hạn thế chấp dẫn đến thời hạn thế chấp ngắn hơn thời hạn có hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp, thì bên thế chấp có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy biên nhận thế chấp đã cấp; TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm cấp lại 1 bản gốc Giấy biên nhận thế chấp mới.

Trường hợp mất Giấy biên nhận thế chấp, việc cấp lại Giấy biên nhận thế chấp được thực hiện như sau: Bên thế chấp phải có văn bản thông báo rõ về việc mất Giấy biên nhận thế chấp kèm đề nghị cấp lại Giấy biên nhận thế chấp. Bên thế chấp phải cam kết và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông báo; TCTD nhận thế chấp cấp lại 1 bản gốc Giấy biên nhận thế chấp.

Đối với các trường hợp thế chấp phương tiện giao thông trước ngày 1/9/2017, theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, việc cấp Giấy biên nhận thế chấp cho các trường hợp này được thực hiện như sau: Thứ nhất, trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày 31/08/2017, TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm thông báo cho bên thế chấp về việc TCTD nhận thế chấp cấp Giấy biên nhận thế chấp cho phương tiện giao thông đang thế chấp tại TCTD;

Trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên thế chấp, TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm cấp 1 bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, 1 bản gốc Giấy biên nhận thế chấp cho bên thế chấp.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng quy định rõ Văn bản xác nhận của TCTD nhận thế chấp về việc TCTD giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đã cấp trước ngày 1/9/2017 không có giá trị kể từ ngày 1/12/2017.

Theo Hoàng Nam (ICT News)